อาจารย์

รายชื่ออาจารย์

สาขาวิชาดนตรีวิทยา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สถาบันดุษฎี บริพัตร)

สาขาวิชาดนตรีบำบัด

สาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

สาขาวิชาการขับร้องและละครเพลง

วิชาการขับร้องคลาสสิค

วิชาการละครเพลง

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

สาขาวิชาเปียโน

สาขาวิชากีตาร์คลาสสิค

สาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์

สาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ

สาขาวิชาเครื่องเป่าลมไม้

สาขาวิชาการอำนวยเพลง

สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

  • RichardRichard Ralphs
    อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

โครงการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ซีคอนสแควร์)

โครงการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน)

โครงการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ซีคอนบางแค)