พูลิม - ณิชกานต์ แก้วอินธิ

ลิม ณิชกานต์ แก้วอินธิ เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาละครเพลง ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เป็นคุณครูสอนร้องเพลง แล้วก็เป็นศิลปินสังกัด Workpoint Entertainment

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.12 | August 2023

การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดเทศกาลดนตรีวิถีเมือง ซึ่งรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร และดนตรี มานำเสนอมากมาย

ในชีวิตหนึ่ง เราจะมีโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งเชียว?

การเกิดขึ้นของ Thailand Double Reed Society (TDRS) ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายดนตรีอย่างเป็นทางการของชาวเครื่องลิ้นคู่ (double reeds) นักดนตรีอาชีพ ครูดนตรี นักเรียน และผู้ที่รักในเครื่องดนตรีโอโบและบาสซูนในประเทศไทย

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.11 | July 2023

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องลมไม้ลิ้นคู่นานาชาติ หรือ International Double Reed Society Conference 2023 (IDRS)

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.10 | June 2023

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 48th International Viola Congress (IVC) ที่ศาลายา ซึ่งถือเป็นการมาจัดงานในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกอีกด้วย

คิงชาลส์ที่ ๓ โปรดฟังอะไร

พระองค์ส่งเสริมศิลปะมาตลอดชีวิต โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หรือประธานขององค์กรดนตรีคลาสสิกมากกว่า ๒๔ แห่ง มีทั้งวงออร์เคสตรา โรงโอเปร่า โรงเรียนดนตรี หรือแม้แต่บริษัทบัลเลต์

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.9 | May 2023

เวทีประกวดดนตรีคุณภาพและยิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2023 Season 3 ได้เริ่มรอบออดิชันของกรุงเทพมหานครแล้ว โดยเวทีประกวดนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.8 | April 2023

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.7 | March 2023

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน หลังจากที่หยุดกิจกรรมไปในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การประชุม SEADOM มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาการศึกษาดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้