ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์

Dean meets the River City Bangkok for a New Year greeting

Dr. Narong Prangcharoen had an enriching meeting with Ms. Linda Cheng, Managing Director of the River City Bangkok.

College of Music, Mahidol University signed the MOU with LOVEiS ENTERTAINMENT

The College of Music, Mahidol University in collaboration with LOVEiS ENTERTAINMENT signed a memorandum of understanding

Dean engaged in insightful discussions Chief Executive Officer of LOVEiS ENTERTAINMENT

Dr. Narong Prangcharoen engaged in insightful discussions with Mr. Thep-ard Kawin-anan, Chief Executive Officer of LOVEiS ENTERTAINMENT

”Crazy Lotus“ received the Tiger Short Award from the 53rd International Film Festival of Rotterdam.

Congratulations to Naween Noppakun, our Popular Music Department faculty that his short film ”Crazy Lotus“ received the Tiger Short Award from the 53rd International Film Festival of Rotterdam

“How to take the festival to the international level and make it a success!!” the event at SEAM Museum

Dr. Narong Prangcharoen, Dean of the College of Music, Mahidol University together with Mr. Bunperm Inthanapasath, President of the Thai International Events and Festivals Trade Association

College of Music, Mahidol University signed the MOU with Department of Medical Services

Dr. Narong Prangcharoen, dean of the College of Music, Mahidol University, Dr. Phattara Angsuwan, director of Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute (SNMRI)

Mahidol Music Brass together with Desford Colliery Band the world-famous band from the United Kingdom

Dr. Narong Prangcharoen, dean of the College of Music, Mahidol University, Dr. Phattara Angsuwan, director of Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute (SNMRI)

Thailand International Jazz Conference (TIJC): Jazz Camp 2024

Wrapped up the TIJC Jazz Camp 2024, an enriching musical experience spanning three days from January 22 to 24, has come to a close