ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการเล่นกีตาร์คลาสสิก

แม้กีตาร์คลาสสิกจะเป็นเครื่องดนตรีซึ่งมีเสน่ห์และลักษณะเฉพาะอันเป็นที่ประจักษ์อยู่หลายประการ เช่น กีตาร์คลาสสิกเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถใช้บรรเลงบทเพลงได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเองอันเปรียบเสมือนวงออร์เคสตร้าวงหนึ่งโดยที่ไม่จำต้องมีเครื่องดนตรีอื่นประกอบ