พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงทักษะทางด้านดนตรีที่ได้รับจากอาจารย์ที่มีความสามารถทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.6 | February 2024

เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สาขาวิชาการขับร้องและละครเวที วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการแสดงโอเปเร็ตตาเรื่อง The Land of Smiles และละครเวทีเรื่อง The Prom โดยทั้งสองการแสดงเป็นผลงานประจำปีของสาขา

Dr. Narong Prangcharoen meeting with Italthai Group

On 19 March 2024, delving into the realm of business and innovation, Dr. Narong Prangcharoen had a fruitful meeting with Mr. Yuthachai Charanachitta, Group CEO of Italthai Group

The 13th SEADOM Congress

The 13th International Deans of Music Conference (The 13th SEADOM Congress) was held at the School of Arts, Sunway University, Malaysia with its theme “Heritage and Evolving Identities in Southeast Asia”

เปิดตัวงานประกวด THE POWER BAND 2024 SEASON 4 อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับนักดนตรีที่กำลังมีฝันอยากแสดงฝีมือ THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เวทีการประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ เป็นหนึ่งเวทีที่คุณจะได้เฉิดฉาย!! เตรียมตัวให้พร้อมและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 2 สิงหาคม 2567

Assist. Dean for Marketing and Communications met The Guitar Mag to bless the new year celebration

นายปิยะพงศ์ เอกรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าพบคุณบุ๋ม-ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ นิตยสาร The Guitar Mag

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์