ชีวิตนักศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนดนตรี โดยมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม
ในสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติที่เขียวชอุ่มและร่มรืน

ชีวิตที่ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นสถานศึกษาที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสสานฝันทางดนตรีให้เป็นจริง ในทุกแง่มุมของวิทยาลัยฯ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ ซึ่งนักศึกษาจะได้พบกับแรงบันดาลใจ ตลอดจนการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จในการเข้าร่วมศึกษากับเรา ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษาทางวิชาการในหลายระดับ สำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานทะเบียน ศูนย์พัฒนาอาชีพ ห้องสมุด ศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนการบริการด้านสุขภาพ ทันตกรรม และประกันอุบัติเหตุ

เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วัฒนธรรมดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันสอนดนตรีที่มีความคึกคักโดยมีการแสดงเป็นประจำ มาสเตอร์คลาสจากวิทยากรรับเชิญ และกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆ จากศิลปินทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมทางดนตรี ที่สร้างความท้าทายให้กับนักเรียนและเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในเส้นทางอาชีพด้านดนตรี การเรียนดนตรีที่นี่มีความเข้มข้น แต่ด้วยสิ่งนี้นักเรียนที่นี่จะได้เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วงการดนตรีอย่างมืออาชีพ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในวัฒนธรรมดนตรีของนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

การบริการนักศึกษา