การสมัครเข้าศึกษา

ดูข้อมูลการรับสมัครในแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชาที่คุณสนใจ

เลือกหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จะมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความเป็นเลิศในการแสดงดนตรี มีความคิดอิสระและริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นทั้งผู้นำและผู้เล่นในทีมที่ดีและเป็นผู้ให้กับสังคม

หลักสูตรปริญญาตรี

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านดนตรี ด้วยหลักสูตรปริญญาตรีของเรา – เลือกสาขาวิชาของคุณที่นี่!

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ต่อยอดการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาด้านดนตรี

International Applicants

Are you applying from outside Thailand? Start learning about our offerings for international students here.

เปิดบ้านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สำหรับทุกหลักสูตรและสาขาวิชา

Get More Information