การศึกษา

เลือกหลักสูตร

สมัครเรียนด้วยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (เช่น ประวัติ ใบรับรองผลการเรียน จดหมายแนะนำตัว) ซึ่งจะมีการออดิชั่นและ/หรือสัมภาษณ์ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีข้อกำหนดของการรับสมัครที่แตกต่างกันไปตามแต่ละระดับและสาขาวิชา

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จะมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความเป็นเลิศในการแสดงดนตรี มีความคิดอิสระและริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นทั้งผู้นำและผู้เล่นในทีมที่ดีและเป็นผู้ให้กับสังคม

หลักสูตรปริญญาตรี

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านดนตรี ด้วยหลักสูตรปริญญาตรีของเรา – เลือกสาขาวิชาของคุณที่นี่!

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ต่อยอดการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาด้านดนตรี

International Applicants

Are you applying from outside Thailand? Start learning about our offerings for international students here.

โครงการดนตรี ผู้ประกอบการและนวัตกรรม

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านดนตรี ด้วยหลักสูตรปริญญาตรีพร้อมกับปริญญาโทสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สำหรับทุกหลักสูตรและสาขาวิชา

คณาจารย์

Tsui Ping Wei
Tsui Ping Wei

Tsui Ping Wei

Voice

Assoc. Prof. Dr. Eri Nakagawa
Assoc. Prof. Dr. Eri Nakagawa

Assoc. Prof. Dr. Eri Nakagawa

Piano

Inga Causa
Inga Causa

Inga Causa

Violin

Asst. Prof. Dr. Kyle Fyr
Asst. Prof. Dr. Kyle Fyr

Assist. Dr. Kyle R. Fyr

Musicologist

ตัวอย่างความสำเร็จของศิษย์เก่า

Ekachai Jearakul
(เอกชัย เจียรกุล)

Bachelor of Music | Class of 2010

Tachaya Prathumwan
(ธชย ประทุมวรรณ)

Bachelor of Music | Class of 2019

Patcha Anek-Ayuwat
(พัดชา เอนกอายุวัฒน์)

Bachelor of Music | Class of 2019

Nutthaporn Thammathi
(ณัฐพร ธรรมาธิ)

Bachelor of Music | Class of 2019