ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.5 | January 2024

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จัดงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) ปีที่ ๑๕ โดยในปีนี้ได้เชิญนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงมามากมายจากทั่วโลก

Dean meets the River City Bangkok for a New Year greeting

Dr. Narong Prangcharoen had an enriching meeting with Ms. Linda Cheng, Managing Director of the River City Bangkok.

Dean engaged in insightful discussions Chief Executive Officer of LOVEiS ENTERTAINMENT

Dr. Narong Prangcharoen engaged in insightful discussions with Mr. Thep-ard Kawin-anan, Chief Executive Officer of LOVEiS ENTERTAINMENT

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ LOVEiS ENTERTAINMENT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ LOVEiS ENTERTAINMENT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

เรื่อง Crazy Lotus โดยนวีน นพคุณ ผู้กำกับการแสดง สามารถคว้ารางวัล Tiger Short Competition ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นวีน นพคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมของเรา ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง บัวบ้า (Crazy Lotus) ได้รับรางวัล Tiger short Award

“ปั้นงานเทศกาลสู่ระดับนานาชาติอย่างไร ให้ปัง!!” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรม และเทศกาลนานาชาติไทย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ