คณบดีเข้าพบบริษัท มิวสิค มูฟ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าพบ นายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวสิค มูฟ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่

Dean meet the Embassy of Singapore for a New Year greeting

forging connections in the vibrant city-state, Dr. Narong Prangcharoen met with Mr. Harry Goh, Chargés d'affaires at the Embassy of Singapore.

คณบดีเข้าพบผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าพบ คุณอรอนงค์ ขาวบุบผา ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่Company Limited

Dean meet the Embassy of Luxembourg for a New Year greeting

Continuing our journey of collaboration, Dr. Narong Prangcharoen graced the Embassy of Luxembourg

Dean meet the Italian Embassy for a New Year greeting

Stepping into the world of Italian culture, Dr. Narong Prangcharoen had a fruitful meeting at the Italian Embassy

Dean meet the director of Goethe Institute for a New Year greeting

our Dean, Dr.Narong Prangcharoen had the pleasure of visiting the Goethe Institute, where he had the honor of meeting with Mr. Johannes Hossfeld, the director

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.3 | November 2023

เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (YAMP - Young Artists Music Program) ได้จัดการแสดงประจำปีครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่อการแสดง “Conflarmony”

Dean meet Music Director of SPICYDISC for a New Year greeting

our Dean, Dr. Narong Prangcharoen embarked on a visit to SPICYDISC Label, where he had the pleasure of meeting with Mr. Notapol Srichomkwan

กิจกรรม MARTiS Trio in Kamphaeng Phet Masterclasses and Workshops

ภาพจากกิจกรรม MARTiS Trio in Kamphaeng Phet Masterclasses and Workshops เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยคณาจารย์จากภาควิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์ และภาควิชากีตาร์คลาสสิก