ผลแห่งการเรียน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ น่าจะเป็นสถาบันเดียวที่มีโอกาสได้ถวายการแสดงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีก่อน ๆ ทางวิทยาลัยเคยสร้างสรรค์การแสดงสำหรับงานนี้มาได้อย่างดีมาก เป็นที่กล่าวถึงไปทั่ว และกลายเป็นวิดีโอไวรัล

ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท

การแสดงของวันแรก เป็นการแสดงดนตรีประกอบ ชุด “ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท” โดยในความคิดแรก เราอยากจะนำเอาวัฒนธรรมของ ๒ ชาติมารวมกัน คือ ไทย-จีน

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.2 | October 2023

ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และในช่วงท้ายของพิธีทั้งสองวันได้มีการแสดงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Performers (') Present International Artistic Research Symposium

Asst. Prof. Dr. Joseph Bowman, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน “Performers (') Present International Artistic Research Symposium” ที่ Yong Siew Toh Conservatory of Music

กิจกรรมสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง ด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจิรญ ได้จัดกิจกรรมสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง กระตุ้นและปลดล็อคความคิดให้กับทีมการคลัง พัสดุ และงบประมาณ ด้วย LEGO® SERIOUS PLAY®

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ d&b audiotechnik Asia Pacific Pte. Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.1 | September 2023

วง Thailand Philharmonic Orchestra พร้อมด้วยนักร้องประสานเสียงกว่า ๑๓๐ ชีวิต ได้ไปจัดการแสดงที่ประเทศเวียดนาม ในชื่อคอนเสิร์ต Thailand Phil “Symphonic Anime 2023 Vietnam Arc”

พูลิม - ณิชกานต์ แก้วอินธิ

ลิม ณิชกานต์ แก้วอินธิ เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาละครเพลง ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เป็นคุณครูสอนร้องเพลง แล้วก็เป็นศิลปินสังกัด Workpoint Entertainment

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.12 | August 2023

การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดเทศกาลดนตรีวิถีเมือง ซึ่งรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร และดนตรี มานำเสนอมากมาย