พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

งาน The Pacific Alliance of Music Schools (PAMS) SUMMIT 2024

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดงาน นับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้นำสถาบันการศึกษาดนตรีชั้นนำในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิเพื่อร่วมกันหารือถึงความเป็นเลิศ นวัตกรรม งานวิจัย โอกาสในการประสานงานและแลกเปลี่ยน

พิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนทุ่งใกล้วิทยาลัยนานาชาติ

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.8 April 2024

ขอต้อนรับผู้อ่านเข้าสู่เดือนเมษายนอันร้อนระอุ ในปีนี้อุณหภูมิของเดือนเมษายนได้พุ่งทะยานสูงขึ้นกว่าในทุก ๆ ปี เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทวีปเอเชีย

Harmonizing Excellence: Mahidol University Ranks 35th for Music in the 2024 QS World University Rankings.

เราภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 35 โดย QS World University Rankings ในสาขาดนตรี นี่เป็นปีแรกที่ QS ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาดนตรี

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.7 | March 2024

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๓ หรือ Southeast Asia Director of Music Congress (SEADOM Congress) ที่ School of Arts, Sunway University ประเทศมาเลเซีย

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงทักษะทางด้านดนตรีที่ได้รับจากอาจารย์ที่มีความสามารถทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.6 | February 2024

เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สาขาวิชาการขับร้องและละครเวที วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการแสดงโอเปเร็ตตาเรื่อง The Land of Smiles และละครเวทีเรื่อง The Prom โดยทั้งสองการแสดงเป็นผลงานประจำปีของสาขา