MUSIC JOURNAL Volume 27 No.12 | August 2022

วารสาร Mahidol Music Journal วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.11 | July 2022

วง Thailand Phil ได้จัดโครงการ “Side by Side with the Thailand Phil” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์การฝึกซ้อมกับวง Thailand Phil เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.10 | June 2022

สวัสดีผู้อ่านเพลงดนตรีทุกท่าน เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ หรือ Pride Month ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Central World จัดการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองเดือน Pride Month

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.9 | May 2022

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งการเปิดให้จัดการเรียนการสอนแบบ on-site และเปิดให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดการแสดงทางดนตรีที่สามารถกลับมาเปิดการแสดงได้อีกครั้ง

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.7 | March 2022

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับข่าวดีจากการจัดอันดับด้าน Performing Arts จาก QS World University Rankings 2022 ในปีนี้ วิทยาลัยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ ๔๗ ของโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.7 | March 2022

Young Artist Music Program (YAMP) ได้จัดการแสดง PC Concert ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยปกติจะจัดในช่วงปลายปี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดการแสดงได้ จึงเลื่อนมาจัดในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ แทน โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑๖ ในชื่อธีมว่า Timeline

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.6 | February 2022

เพลงดนตรีเดือนกุมภาพันธ์นี้ นำเสนอเรื่องราวการแสดงคอนเสิร์ต Asian Connections ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านภาพปกของวารสาร โดยคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพและความร่วมมือทางดนตรีในเอเชีย มีการแสดงบทเพลงจากนักประพันธ์ชาวเอเชียจากหลากหลายประเทศ

MUSIC JOURNAL Volume 27 No.5 | January 2022

เราต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ด้วยการระบาดของโควิด-๑๙ สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นการกลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายของเชื้อไวรัสนี้ และท้ายที่สุดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดทั่วไป ขอให้ผู้อ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตัวตามแนวทาง Universal Prevention เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-๑๙