MUSIC JOURNAL Volume 29 No.2 | October 2023

14 Nov 2023

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และในช่วงท้ายของพิธีทั้งสองวันได้มีการแสดงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงในวันแรก มาในชื่อชุดการแสดง “ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท” เป็นการรวมวัฒนธรรมของสองชาติ ไทย-จีน ผ่านศาสตร์การแสดงทั้งด้านดนตรี การแสดง และภาษามือ มาสร้างสรรค์ร่วมกัน การแสดงในวันที่สองชื่อชุด “ผลแห่งการเรียน” โดยการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยการแสดงของเครื่องเคาะจังหวะ การอ่านร้อยกรองด้วยทำนองสรภัญญะ และการขับร้องเมลิสมาแบบดนตรีตะวันตก แนวความคิดและเบื้องหลังการแสดงติดตามได้จาก Cover Story

Music Entertainment นำเสนอบทความ “นักแต่งทำนองคู่บุญผู้เขียนคำร้อง” ตอนที่ ๔ เป็นตอนต่อเนื่องของนักแต่งคู่บุญ ครูเกษม ชื่นประดิษฐ์ และครูสมาน กาญจนะผลิน โดยในเดือนนี้นำเสนอเพิ่มอีก ๘ บทเพลง เช่น กระท่อมรจนา จูบเย้ยจันทร์ พ่อแง่แม่งอน ทุยจ๋าทุย และอื่น ๆ โดยแต่ละบทเพลงจะนำเสนอที่มาของเพลง เนื้อร้อง พร้อมการวิเคราะห์ตัวเพลง

Music Re-Discovery มนุษย์/ดนตรี/หนังสือ ในเดือนนี้ นำเสนอเป็นตอนที่ ๑๑ โดยในตอนนี้จะพาผู้อ่านมารู้จักกับตำราแบบเรียนดนตรีสากลของพระเจนดุริยางค์ ชื่อ แบบเรียนดุริยางค์สากลเบื้องต้น (๒๔๗๖) ซึ่งถือเป็นแบบเรียนดนตรีสากลชุดแรกของพระเจนดุริยางค์ที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ รายละเอียดของหนังสือติดตามต่อด้านใน

Music Education นำเสนอบทความเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนดนตรี โดยกล่าวถึงการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและการสอนดนตรี ซึ่งได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Art Song นำเสนอบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับบทประพันธ์ Frauenliebe und Leben ของคีตกวี Robert Schumann โดยบทประพันธ์เพลงร้องศิลป์ชุดนี้ Schumann ใช้บทกลอนชุด Frauen-Liebe und Leben ของ Adelbert von Chamisso มาเป็นเนื้อร้อง

Jazz Music พาผู้อ่านไปรู้จักกับบทเพลง Home (บ้าน) ของ บอย โกสิยพงษ์ ในสำเนียงภาษาดนตรีแจ๊ส จากการเรียบเรียงเสียงประสานของอาจารย์คม วงษ์สวัสดิ์ แนวคิดการเรียบเรียงบทเพลงพร้อมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างและการดำเนินคอร์ด ติดตามต่อได้ด้านใน

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setup

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Strictly necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • Analystic cookies

    These cookies collect information about your use of the website. for the benefit of measuring results Improve and develop a good experience in using the website. If you do not consent to our use of these cookies. We will not be able to measure the improvement and development of the website.
    Cookies Details

Save