*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเปิดการแสดงครั้งแรกที่หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องในงานคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองการประชุมของสมาคมวิชาชีพนักทรัมเป็ตนานาชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังคงได้รับเสียงชื่นชมและความประทับใจกึกก้องจากมิตรรักแฟนเพลงอย่างไม่ขาดสายตลอด ๖ สมัยการแสดง

นอกจากนี้ การแสดงของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ จากการควบคุมการบรรเลงโดยวาทยากรชั้นนำระดับโลกหลายท่านอย่าง Gudni Emilsson, Claude Villaret, Shuchi Komiyama, Leo Phillips, Michalis Economou, Jeannine Wagnar, Dariusz Mikulski, Ligia Amadio และ Christopher Hughes ตลอดจนผู้แสดงเดี่ยวดนตรีจากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้แวะเวียนมาเยือนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย รวมถึง Jens Lindemann, Lambis Vassiliadis, Boris Brovtsyn, Alexandros Economou, Tomas Strasil, Reinhold Friedrich, Cristina Bojin, Karina Di Virgilio, Mischa Maisky, Yoon Jin Kim, Jura Margulis, Christopher Espenschied, Dimitry Ashkenazy, Ara Malikian, Serouj Kradjian, Robyn Schulkowsky, Lucia Aliberti, and Otto Schilli ฯลฯ

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติสูงสุดแสดงในวาระโอกาสสำคัญของปวงชนชาวไทย เช่น การแสดงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ตลอดจนงานเทศกาลออร์เคสตราเอเชีย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งนับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตระดับนานาชาติครั้งแรกของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้รับเชิญจากรัฐบาล เพื่อแสดงกาล่าคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕

บัดนี้ นับเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของสมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ภายใต้การควบคุมการบรรเลงของวาทยกรหลักประจำวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย Gudni A. Emilsson ผู้ยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพดนตรีคลาสสิกผ่านการแสดงของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ซึ่งอัดแน่นด้วยรายการแสดงคัดสรรจากบทเพลงออร์เคสตรามากกว่า ๓ ศตวรรษ จำนวนการแสดงมากกว่า ๕๐ รอบ ของวงออร์เคสตราเต็มรูปแบบ วงแชมเบอร์ขนาดเล็ก การแสดงดนตรีร่วมสมัย รวมถึงบทเพลงที่เปิดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ประทับใจทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันกับเหล่าสมาชิกวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยจำนวน ๙๐ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความสามารถทางดนตรีเป็นเลิศกว่า ๑๕ เชื้อชาติ นอกเหนือจากผลงานการแสดงสด วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังร่วมบันทึกเสียงและให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ