*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Music For Life คอนเสิร์ตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา”

Music For Life”

คอนเสิร์ตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา”

“Yala City Municipality Youth Orchestra : YMO”

29 เมษายน 2561 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


          วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเทศบาลนครยะลา มีพันธกิจดนตรีร่วมกันในการสานฝันให้กับน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ “ดนตรี” เป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสงบสุข และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ตลอด 12 วันแห่งการเรียนรู้ ฝึกฝนก่อให้เกิดมิตรภาพ และความประทับใจมากมายในการทำกิจกรรมค่ายดนตรีฤดูร้อน และวันนี้เป็นอีกวันสำคัญที่สุดของเหล่าเยาวชนนั่นคือ “การแสดงคอนเสิร์ตปิดค่ายกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2561” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          “Music For Live” ดนตรีเพื่อการเรียนรู้ชีวิต และการใช้ชีวิตโดยมี “ดนตรี” เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งชุดการแสดงคอนเสิร์ตออกเป็นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดสีสันทางดนตรี และความหลากหลาย เริ่มการแสดงด้วย “คอนเสิร์ตปิดค่ายฤดูร้อน” โดยวงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา Yala City Municipality Youth Orchestra ในช่วงแรก ตามมาด้วย YMO String Chamber และต่อด้วย YMO Chorus เน้นบทเพลงหวาน สดใส สนุกสนานเพราะฟังง่าย อาทิ พระจันทร์แทนใจฉัน ผู้ใหญ่ลี ฯลฯ จากนั้น YMO Band มาในบทเพลงแนวเพื่อชีวิต อาทิ สัญญาหน้าฝน สุดใจ และคนล่าฝัน การแสดงในช่วงครึ่งหลัง YMO Orchestra นำโดยนาย วิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ ผู้ฝึกสอน และวาทยากร ในบทเพลงที่หลากหลายความรู้สึก อาทิ Flourish for Wind Band ประพันธ์โดย Ralph Vaughan Williams, Finale from William Tell Overture ประพันธ์โดย Gioachino Rossini และอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Oh I Say สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

โดยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านที่ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ต “ปิดค่ายเยาวชนเทศบาลยะลา” นำโดย ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคุณชวน ตั้งจันศิริ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

      นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นการจับมือกันเพื่อมอบเสียงดนตรีแห่งความสุขให้กับน้อง ๆ เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเราเชื่อว่า “ดนตรี” “จะกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้อ่อนโยน หล่อหลอมมิตรภาพให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม อีกทั้งเปิดโอกาสบนถนนสายดนตรีให้เยวชนได้รับทุนการศึกษา และมีอาชีพด้านดนตรีเมื่อเรียนจบ และมีหลายคนที่กลับมาสอนรุ่นน้องในวง สร้างสายสัมพันธ์รุ่นต่อรุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบพระคุณความกรุณาจาก รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้การสนับสนุนวงออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลยะลาด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณครูผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ช่วยให้การเข้าค่ายดนตรีภาคฤดูร้อนและการแสดงคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จ รวมถึงขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจสำคัญให้กับเยาวชนเทศบาลนครยะลาด้วยดีเสมอมา”