ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท

การแสดงของวันแรก เป็นการแสดงดนตรีประกอบ ชุด “ใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไท” โดยในความคิดแรก เราอยากจะนำเอาวัฒนธรรมของ ๒ ชาติมารวมกัน คือ ไทย-จีน

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.2 | October 2023

ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และในช่วงท้ายของพิธีทั้งสองวันได้มีการแสดงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUSIC JOURNAL Volume 29 No.1 | September 2023

วง Thailand Philharmonic Orchestra พร้อมด้วยนักร้องประสานเสียงกว่า ๑๓๐ ชีวิต ได้ไปจัดการแสดงที่ประเทศเวียดนาม ในชื่อคอนเสิร์ต Thailand Phil “Symphonic Anime 2023 Vietnam Arc”

พูลิม - ณิชกานต์ แก้วอินธิ

ลิม ณิชกานต์ แก้วอินธิ เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาละครเพลง ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เป็นคุณครูสอนร้องเพลง แล้วก็เป็นศิลปินสังกัด Workpoint Entertainment

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.12 | August 2023

การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดเทศกาลดนตรีวิถีเมือง ซึ่งรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร และดนตรี มานำเสนอมากมาย

ในชีวิตหนึ่ง เราจะมีโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งเชียว?

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.11 | July 2023

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องลมไม้ลิ้นคู่นานาชาติ หรือ International Double Reed Society Conference 2023 (IDRS)

MUSIC JOURNAL Volume 28 No.10 | June 2023

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 48th International Viola Congress (IVC) ที่ศาลายา ซึ่งถือเป็นการมาจัดงานในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกอีกด้วย

คิงชาลส์ที่ ๓ โปรดฟังอะไร

พระองค์ส่งเสริมศิลปะมาตลอดชีวิต โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หรือประธานขององค์กรดนตรีคลาสสิกมากกว่า ๒๔ แห่ง มีทั้งวงออร์เคสตรา โรงโอเปร่า โรงเรียนดนตรี หรือแม้แต่บริษัทบัลเลต์