ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน) จำนวน 1 อัตรา

20 Jun 2022

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

  • นายวรัชญ์ อินทรพรหม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์กำหนดจัดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน) ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ดังนี้

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล