ประกาศเรื่อง  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลไม้และขนมหวาน รอบที่ ๒
ประกาศเรื่อง  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศเรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำหอพักนักเรียน) จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสัญญาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)