ประกาศเรื่อง  การรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลไม้และขนมหวาน รอบที่ ๒