คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Franz Lizst Academy of Music ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

28 ส.ค. 2565

28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Franz Lizst Academy of Music ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยได้เข้าพบกับ Prof. Gyula Fekete รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ และการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตร ERAMUS + บ ผศ. ศ.ดร.โจเซฟ โบว์แมน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย การเยี่ยมชมรวมถึงการเยี่ยมชมสถาบัน Lizst Academy ซึ่งก่อตั้งโดยนักแต่งเพลงและนักเปียโนชื่อดัง Franz Lizst ในปี 1875 เป็นหนึ่งในโรงเรียนดนตรีที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุโรป ซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับความร่วมมือในอนาคตที่จะกำลังจะเกิดขึ้น