พิธีเปิด Black Box Theater

15 พ.ย. 2566

14 พฤศจิกายน 2566 – ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ Black Box Theater พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นห้องแสดงดนตรีที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งแสง สีและเสียง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของพื้นที่จัดการแสดงได้ไม่จำกัดขอบเขตและจินตนาการ โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบทุนประกาศนียบัตร “กองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” ประจำปี 2566 รวม 13 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านดุริยางคศาสตร์ให้ยั่งยืน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้รับทุน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา