*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 และ 3  พร้อมคุณครูผู้ดูแล จำนวน 70 คน ร่วมทำกิจกรรม “ดุริยบันเทิง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล และสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้ทดลองสัมผัสเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยในครั้งนี้ อาจารย์ตปาลิน เจริญสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีแชมเบอร์ร่วมด้วยวิทยากรและครูผู้ช่วย ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ ทางด้านดนตรีสากลกับเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประกอบท่าทางและจังหวะของเครื่องดนตรี และในส่วนของดนตรีไทย นำโดย อาจารย์พารณ ยืนยง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ร่วมด้วยอาจารย์สัมฤทธิ์ สาระวดี อาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกนำน้อง ๆ สู่กิจกรรมสนุก ๆ ในแบบดนตรีไทย ผ่านกิจกรรมร้องเพลงประกอบจังหวะกับเครื่องดนตรีและแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับดนตรีไทยลักษณะต่าง ๆ เครื่องดีด สี ตี เป่า สร้างประสบการณ์ดนตรีและความรู้ให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดีก่อนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ