*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมถวายพวงมาลาวันมหิดล

24 กันยายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมถวายพวงมาลาวันมหิดล
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 เบื้องหน้า “ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมด้วยสถาบันการศึกษา วิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา