พิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2566

11 พ.ค. 2566

11 พฤษภาคม 2566 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยภายในงานมีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว