คอนเสิร์ตของ Thailand Phil ในงานเทศกาลลูบลิยานา ครั้งที่ 70 ณ Cankarjev dom, Slovenia

29 ส.ค. 2565

📍 29 สิงหาคม 2022

📍 Cankarjev dom, Slovenia

วง Thailand Phil ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก และสาธารณรัฐสโลวีเนีย พร้อมด้วยคณะนักการทูต และตัวแทนผู้สนับสนุน คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหาร มูลนิธิ SCG พร้อมคณะ เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียนนา มูลนิธิ SCG ธนาคารกรุงไทย และ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สำหรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทัวร์ครั้งนี้ของเรา

  • PRANGCHAROEN Phenomenon
  • DVORAK Symphony n.9 “From the New World”
  • BERNSTEIN West Side Story – suite
  • GERSHWIN An American in Paris