ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 ก.พ. 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีกำหนดปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นี้