พิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง

17 พ.ค. 2567

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนทุ่งใกล้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.00 น. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัย และบุคลากรของวิทยาลัย โดยภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว