พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

14 มิ.ย. 2567

14 มิถุนายน 2567 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มาร่วมให้โอวาท และกล่าวแนะแนวการศึกษา แก่นักศึกษาใหม่ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น