พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03 เม.ย. 2567

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงทักษะทางด้านดนตรีที่ได้รับจากอาจารย์ที่มีความสามารถทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากลผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้