MUSIC JOURNAL Volume 28 No.11 | July 2023

15 ส.ค. 2566

สวัสดีผู้อ่านเพลงดนตรีทุกท่าน ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องลมไม้ลิ้นคู่นานาชาติ หรือ International Double Reed Society Conference 2023 (IDRS) โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๒ งานนี้เป็นงานที่รวบรวมนักดนตรีและนักวิชาการด้านเครื่องเป่าลมไม้ลิ้นคู่ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาจัดการแสดง การสอน และการบรรยาย รายละเอียดกิจกรรมติดตามได้ใน Cover Story

สำหรับผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ Music Entertainment ในเดือนนี้ นำเสนอบทความเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ทำนองและคำร้องที่ทำงานร่วมกัน และรู้ทางกันจนบทเพลงนั้นกลายเป็นบทเพลงอมตะในวงการเพลงสมัยนิยม ซึ่งในวงการจะเรียกว่า คู่บุญ หรือคู่ขวัญ ในเดือนนี้จะนำเสนอนักประพันธ์เพลงคู่บุญคู่แรก คือ ครูสมาน กาญจนะผลิน และครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ สามารถเข้าไปอ่านชีวประวัติพร้อมตัวอย่างผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงต่อได้ด้านในเล่ม

บทความด้านดนตรีไทย Thai and Oriental Music นำเสนอความหมาย ประวัติ ความเป็นมาของเพลงกราวรำ พร้อมทั้งอธิบายการใช้เพลงกราวรำในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกัน

Guitar Literature นำเสนอบทความเกี่ยวกับบทประพันธ์เดี่ยวกีตาร์ชื่อ Western Vista ประพันธ์โดย Olga Amelkina-Vera พร้อมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวบทเพลงและประวัติของผู้ประพันธ์ โดยบทประพันธ์นี้แสดงรอบ World Premiere เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่่ University of Texas at Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกา

Music: Did you know? นำเสนอเกี่ยวกับชีวิตของ Antonina Miliukova ภรรยาของคีตกวีชื่อดัง Pyotr Ilyich Tchaikovsky เบื้องหลังชีวิตแต่งงานของนักประพันธ์ชาวรัสเซียกับภรรยามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง ติดตามได้ด้านใน