ดนตรีมิตรไมตรีสองฝั่งโขง

19 ก.ย. 2566

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ นครหลวงเวียงจันทร์ จัดโครงการ “ดนตรีมิตรไมตรีสองฝั่งโขง” ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดร.มหกิจ เลิศชีวานันท์ Mr.Marcin Szawelski นายสุขสันต์ รัตนะผล Mrs.Yujin Jung นายธนภัค พูนผล และนายธนภูมิ ศรีวิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรทำการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์และนักเรียนของวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติลาว โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ ท่านเวียงพอน สุกขะวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี