กิจกรรม MARTiS Trio in Kamphaeng Phet Masterclasses and Workshops

13 ธ.ค. 2566

ภาพจากกิจกรรม MARTiS Trio in Kamphaeng Phet Masterclasses and Workshops เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยคณาจารย์จากภาควิชาเครื่องสายสากลและดนตรีเชมเบอร์ และภาควิชากีตาร์คลาสสิก (อ.เจตจำนง จงประเสริฐ, อ.คณิน อุดมมะนะ และ อ.ชิติพัทธ์ ดาราพงษ์) YAMP-Young Artists Music Program

ขอขอบคุณ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้จัดงาน และน้องๆชมรมดนตรีจากโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์, โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์), โรงเรียนองค์การส่วนบริหารจังหวัดกำแพงเพชร, โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาและชาวกำแพงเพชรทุก ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

พวกเราหวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ