“ปั้นงานเทศกาลสู่ระดับนานาชาติอย่างไร ให้ปัง!!” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์

05 ก.พ. 2567

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรม
และเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เป็นวิทยากรในงาน “ปั้นงานเทศกาลสู่ระดับนานาชาติอย่างไร ให้ปัง!!” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ห้อง 204
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล