คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูทการศึกษาในงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

19 ก.ย. 2565

8 กันยายน 2565 – คณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูทการศึกษาในงาน นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้แนะนำหลักสูตร และแนวทางในการเตรียมตัวการศึกษาต่อด้านดนตรี