พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

06 ต.ค. 2566

6 ตุลาคม 2566 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา