การประชุม AEC – European Association of Conservatoires Congress ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

21 พ.ย. 2566

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร. Joseph Bowman รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ดร. บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ ผู้จัดการสำนักงาน SEADOM เข้าร่วมการประชุม AEC – European Association of Conservatoires Congress ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีและการประชุม 50 ปีภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพผ่านความสัมพันธ์อันยั่งยืน” พร้อมกับบทสนทนาอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับผู้อำนวยการดนตรีชั้นนำในยุโรปจาก International Benchmarking Group (IBG), SEADOM – Southeast Asian Director of Music และอีกมากมาย