เรื่อง Crazy Lotus โดยนวีน นพคุณ ผู้กำกับการแสดง สามารถคว้ารางวัล Tiger Short Competition ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม

05 ก.พ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นวีน นพคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมของเรา ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง บัวบ้า (Crazy Lotus) ได้รับรางวัล Tiger short Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม ครั้งที่ 53 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมยินดีภาพยนตร์สั้น เรื่อง Crazy Lotus โดยนวีน นพคุณ ผู้กำกับการแสดง สามารถคว้ารางวัล Tiger Short Competition ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม มาได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย ต่อยอดสู่การนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างจุดขายซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งสินค้า ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติได้สนใจความเป็นไทยทุกมิติ ทั้งนี้ สำหรับการสนับสนุนนายนวีน นพคุณ ผู้กำกับภาพยนตร์ นอกจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม ครั้งที่ 53 แล้ว เมื่อปี 2563 วธ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่นายนวีน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง crazy lotus เพื่อเดินทางไปนำเสนอโครงการเพื่อหาผู้ร่วมลงทุน ในงานเทศกาลนานาชาติเบอร์ลิน ครั้งที่ 70 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วย