อาจารย์นำนักศึกษาไปแสดงใน ”งานดนตรีติด Train ที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ ซิตีไลน์”

27 พ.ค. 2566

27 พฤษภาคม 2566 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. บุญฤทธิ์ กิจทวีพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ และ อ. อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม นำนักศึกษาไปแสดงใน ”งานดนตรีติด Train ที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ ซิตีไลน์” City Line Music Stations ที่ สถานีแอร์พอตลิ้งก์มักกะสัน ได้รับเสียงตอบรับสำหรับผู้ที่สนใจและผู้โดยสารที่ผ่านไปมาที่สถานีแอร์พอตลิ้งก์มักกะสัน เป็นอย่างมาก
ขอขอบคุณ Asia Era One, Airport Rail Link ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมแห่งความสุขนี้
Mahidol Music, Nakhon Pathom City of Music