คณบดีเข้าพบผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่

08 ม.ค. 2567

8 มกราคม 2567 – ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าพบ คุณอรอนงค์ ขาวบุบผา ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่และหารือถึงความร่วมมือและโครงการร่วมกันในอนาคต