*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

ข่าวประกาศ

 • MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6

  MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6

  24 ม.ค. 2562

  MU Blue Night : คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล Read More

 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการประกวดเพลงสุขภาพ

  ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการประกวดเพลงสุขภาพ

  14 ม.ค. 2562

  ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 100 บทเพลงที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการประกวดเพลงสุขภาพ กำหนดการรอบรองชนะเลิศ วันอังคารที่ 29 และ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รายละเอียดอื่นๆจะประกาศให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-800-2525 ต่อ Read More

 • College of Music will undergo the European “MUSIQUE”

  College of Music will undergo the European “MUSIQUE”

  22 พ.ย. 2561

  The College of Music, Mahidol University will undergo the European “MUSIQUE” (Music Quality Enhancement) Review for our Bachelor of Music Read More

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2561

  20 ส.ค. 2561

  ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ ทดสอบและคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ครบกําหนดเวลาสมัครแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนเอกสารประกอบของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 127 คน ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เข้ารับการคัดเลือก ณ อาคาร D ชั้น 5 วิทยาลัยดุริยางศิลป์ตามกําหนดการดังนี้ 1. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่1-30 ลงทะเบียนเวลา16.30น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D509 2. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น. ผู้สมัครลําดับที่ 31-60 ลงทะเบียนเวลา16.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง D511 3. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 Read More

 • ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

  ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

  24 ก.ค. 2561

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ร้านมิวสิคสแควร์จะปิดให้บริการวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้บริการปกติในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ร้านมิวสิคสแควร์

 • ผลการแข่งขันงาน Thailand International Piano Competition ครั้งที่ 5

  ผลการแข่งขันงาน Thailand International Piano Competition ครั้งที่ 5

  23 ก.ค. 2561

  การแข่งขันและการประกาศผลรางวัลงาน Thailand International Piano Competition ครั้งที่5 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ: Ms. Xu Guo รางวัลรองชนะเลิศ: Mr. Yi-Yang Chen รางวัลที่สาม: Mr. Seongju Kim รางวัลที่สี่: Read More

 • เปิดรับสมัคร และสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่ 1 

  เปิดรับสมัคร และสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่ 1 

  20 ก.ค. 2561

  เปิดรับสมัคร และสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สมัครสอบได้ที่: www.music.mahidol.ac.th/application-system เปิดรับสมัครในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เรามีทุนสนับสนุนให้ในทุกระดับการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังมีทุนสนับสนุนสำหรับเครื่องดนตรีพิเศษ Read More

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดและลำดับการประกวด Young Artist Music Contest 2018

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดและลำดับการประกวด Young Artist Music Contest 2018

  12 มิ.ย. 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดและลำดับการประกวด Young Artist Music Contest 2018 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ อาคารเตรียมศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล **รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดและลำดับการประกวด Young Artist Music Contest Read More

 • การให้บริการรถศาลายาลิงค์ สำหรับคอนเสิร์ต “Boston Brass”

  การให้บริการรถศาลายาลิงค์ สำหรับคอนเสิร์ต “Boston Brass”

  17 พ.ค. 2561

  เรียน ท่านผู้มีเกียรติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าชมคอนเสิร์ต “Boston Brass” ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีบริการรถศาลายาลิ้งค์ในวันดังกล่าว โดยออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (บริเวณป้ายรถประจำทางของสถานีรถไฟฟ้าช่องทางออกที่ 1 และ 2) เดินทางสู่หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคารทั้งหมด 3 รอบเวลาดังนี้ 1. เวลา Read More

 • การให้บริการรถศาลายาลิงค์ สำหรับงานเทศกาลดนตรีอมตะสยาม

  การให้บริการรถศาลายาลิงค์ สำหรับงานเทศกาลดนตรีอมตะสยาม

  26 มี.ค. 2561

  เรียนท่านผู้มีเกียรติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าชมคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีอมตะสยาม “Siam Living Music Festival” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ 26-30 มีนาคม 2561 โดยรถบริการศาลายาลิ้งค์ให้บริการตามตารางเวลาปกติ และในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 รถบริการรถศาลายาลิ้งค์จะให้บริการ โดยออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (บริเวณป้ายรถประจำทางของสถานีรถไฟฟ้าช่องทางออกที่ 1 และ 2) Read More