"THE POWER BAND 2022 SEASON 2 " สนามที่ 1 ขอนแก่น

ศาลาเดิม ม. ขอนแก่น
วันที่ 6 สิงหาคม 2565

การแข่งขันสุดเข้มข้นของ THE POWER BAND 2022 Season 2 ที่สนามขอนแก่นจบลงแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ฝีมือและการแสดงโดดเด่นจนเข้าตาคณะกรรมการ

งานแถลงข่าวโครงการ The Power Band 2022 SEASON 2

คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว การประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND 2022 SEASON 2 โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้ คอนเซปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ!