ระยะเวลาโครงการและรายละเอียดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 12 กันยายน 2565

การประกวดรอบ Zoning

Class Zoning: สถานที่ เปิดรับสมัคร ผลรอบคัดเลือก รอบแสดงสด
A, B Zoning 1: ขอนแก่น 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 25 ก.ค. 6 ส.ค.
Zoning 2: ชลบุรี 1 - 29 ก.ค. 8 ส.ค. 20 ส.ค.
Zoning 3: เชียงใหม่ 18 ก.ค. - 12 ส.ค. 22 ส.ค. 3 ก.ย.
Zoning 4: สงขลา 1 - 26 ส.ค. 5 ก.ย. 17 ก.ย.
Zoning 5: กรุงเทพฯ 15 ส.ค. - 12 ก.ย. 19 ก.ย. 1 ต.ค.
C Zoning 5: กรุงเทพฯ 15 ส.ค. - 12 ก.ย. 19 ก.ย.

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

Class C - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Class A, B - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ