ระยะเวลาโครงการและรายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 4 สิงหาคม 2566

การประกวดรอบ Zoning

Class Zoning: สถานที่ เปิดรับสมัคร ผลรอบคัดเลือก (รอบ VDO) รอบแสดงสด
A, B Zoning 1: จังหวัดกรุงเทพ 13 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 27 พฤษภาคม 2566
Zoning 2: จังหวัดขอนแก่น 1 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566 5 มิถุนายน 2566 17 มิถุนายน 2566
Zoning 3: จังหวัดเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 26 มิถุนายน 2566 8 กรกฎาคม 2566
Zoning 4: จังหวัดสงขลา 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 24 กรกฎาคม 2566 5 สิงหาคม 2566
Zoning 5: จังหวัดนครปฐม 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 14 สิงหาคม 2566 26 สิงหาคม 2566

Power Band Music Camp: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียด วันที่
Power Band Music Camp 1 - 3 กันยายน 2566

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ: โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ


Class วันที่
รอบชิงชนะเลิศ (Class B) 21 กันยายน 2566
รอบชิงชนะเลิศ (Class A) 22 กันยายน 2566