TIWSC Band Camp

ค่ายวงดุริยางค์เครื่องเป่า

วันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล
________________________________________________________________
โปรโมชั่นพิเศษ!!!!!

ลด 20% เมื่อสมัครเป็นกลุ่ม 20 คนขึ้นไป
ลด 15% เมื่อสมัครเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป ถึง 19 คน
________________________________________________________________
เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวงดุริยางค์เครื่องเป่า ตามเครื่องดนตรีที่กำหนด ดังนี้
Flute, Oboe, Clarinet, Saxophone, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Percussion

การสอบคัดเลือกนั้น จัดขึ้นเพื่อแยกกลุ่มในค่ายกิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้ถูกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมดเขตสมัครวันที่ ๒๐ กันยายน นี้ เท่านั้น!!!

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท (ทุกประเภท)
________________________________________________________________
ประเภทในการสมัคร (เลือก ๑ ประเภท)

❏ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติเครื่องดนตรี (Participant)

*ท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติเครื่องมือในค่ายนั้น จะมีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อแยกกลุ่มในค่ายกิจกรรม โปรดดูข้อกำหนดการสอบคัดเลือกด้านล่าง

❏ ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ (Observer)
*สำหรับผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์นั้น ไม่มีการสอบคัดเลือก
________________________________________________________________
ค่าเล่าเรียน:

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้เข้าร่วมโครงการต้องดูแลเรื่องค่าอาหาร การเดินทาง และที่พักด้วยตนเอง)
โดยสถานที่จัดกืจกรรม จะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ. ศาลายา จ. นครปฐม
หมายเหตุ: หากท่านใดต้องการคำแนะนำในเรื่องของสถานที่พักภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทางเรายินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือประสานงาน
________________________________________________________________
คุณสมบัติผู้เรียนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ (Participant):
๑. เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ (บุคคลที่เกิดหลังวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป)
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องกระทบสากลได้ดี
๓. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวลาของการจัดกิจกรรมค่ายไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซนต์ของระยะเวลาทั้งหมดของกิจกรรม

หมายเหตุ: ผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมค่ายทุกวันตามตารางนั้น จะถูกตัดสิทธิ์การรับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมและการแสดงคอนเสิร์ตในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒
________________________________________________________________
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ (Observer):

๑. ไม่จำกัดเพศและอายุ
๒. เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมโครงการดนตรี
๓. สามารถนำเครื่องดนตรีมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ในส่วนของการมาสเตอร์คลาสและแชมเบอร์มิวสิค
หมายเหตุ ผู้ที่ร่วมสังเกตุการณ์ไม่จำเป็นต้องนำเครื่องดนตรีมาร่วมโครงการ และ สามารถเข้าร่วมตามเวลาหรือวันที่ท่านสะดวก
________________________________________________________________
ขั้นตอนการสมัคร:
๑. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ พร้อมส่งลิงก์วีดีโอการปฏิบัติเครื่อง ทั้งภาพและเสียง ตามขั้นตอนข้อกำหนดสอบ ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSez2tgHKe5sG3UCEk…/viewform
๒. ชำระค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินมายัง:
ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-2-10822-1 ธนาคารไทยพานิชย์
พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินผ่านตามขั้นการสมัครออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์รูปสกุล .jpeg หรือ .pdf เท่านั้น
________________________________________________________________
ข้อแนะนำในการส่งวีดีโอ:
๑. กรุณากรอกข้อมูลที่ใช้สำหรับการออดิชั่นให้เรียบร้อย
๑.๑ ชื่อผู้สมัคร
๑.๒ ชื่อบทเพลงและผู้ประพันธ์
๒. สามารถอัพโหลดลง YouTube หรือ Viemeo โดยตั้งให้เป็น Unlisted แล้วส่งแนบในขั้นตอนการสมัครออนไลน์
๓. สามารถอัพโหลดลง Google Drive แล้วแนบแชร์ลิงค์ในขั้นตอนการสมัครออนไลน์
หมายเหตุ: สามารถส่งคลิปวีดีโอผ่านทางอีเมล์ tiwscbandcamp@gmail.com ได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
________________________________________________________________
การสอบคัดเลือก: (เฉพาะผู้ที่ต้องการร่วมปฏิบัติเครื่องดนตรีในโครงการเท่านั้น: Participant) โดยจะถูกจัดกลุ่ม เป็นสองวงด้วยกัน คือ TIWSC Honor Band และ TIWSC Wind Symphony
๑. เพลงเลือกอิสระ ๑ บทเพลง (ความยาวไม่ต่ำกว่า ๓ นาที)*
สำหรับ percussion เพลงเลือกอิสระ ๒ บท คือ โซโล่ snare ๑ บทเพลง และ keyboard โซโล่ ๑ บทเพลง
๒. เพลงบังคับ ๑-๒ บทเพลง
๒.๑ เพลงบังคับ ๑ บทเพลง (Excerpt #1)
๒.๒ เพลงบังคับ สำหรับบุคคลที่ต้องการร่วมวงเยาวชนผู้เป็นเลิศของค่าย TIWSC Music Camp 2019 (TIWSC Honor Band 2019) (Excerpt #2 & #3)
หมายเหตุ: ท่านต้องปฏิบัติทุกเพลง (all excerpts) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม TIWSC Honor Band
สามารถดาวน์โหลดเพลงบังคับ ได้ที่: https://drive.google.com/…/1Hio4z93Xp5cgNNU_aB-FEAERD-9AqR9S
หมายเหตุ: การสอบคัดเลือกจัดขึ้นเผื่อการคัดแยกกลุ่มในค่ายเท่านั้น
________________________________________________________________
ติดต่อสอบถามได้ที่: tiwscbandcamp@gmail.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Facebook Page Thailand International Wind Symphony Competition