*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิค

โครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้มีรสนิยม เข้าใจและได้สัมผัสคุณค่าของดนตรีคลาสสิก โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยดนตรีที่ร่มรื่นงดงามและเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มามอบความรู้ด้านดนตรี รวมถึงมารยาทสากลในการเข้าชมคอนเสิร์ต และรับประทานอาหารที่ร้านมิวสิคสแควร์ ในวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตของวงทีพีโอ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมอบทุนสนับสนุนสูงสุดจำนวน 30,000 บาทต่อโรงเรียน เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต และค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย
  2. มีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  3. นักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้จำนวนไม่เกิน 100 คน (รวมครูอาจารย์ไม่เกิน 8 คน)

โรงเรียนที่มีความสนใจเข้ารับทุน จะต้องตอบคำถามว่า
“ทำไมโรงเรียนของคุณจึงควรได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก?”

โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ มาตามที่อยู่หรืออีเมล์ด้านล่าง

  1. คำตอบ
  2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ขอรับทุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  3. ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อีเมล: musicmupr@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 800 2525-34 ต่อ 3104, 3108