*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

แค้มป์ดนตรีสำหรับนักเรียนเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ

2 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดค่ายอบรมพิเศษสำหรับผู้ที่รักเครื่องเป่าในรูปแบบต่าง ๆ โดย ดร. ดาเรน รอบบิ้นส์  หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานในการจัดแคมป์อบรมเครื่องดนตรีเฉพาะของเครื่องเป่า TIWSC Performance Camp 2018 ได้กล่าวถึงการจัดแคมป์เครื่องเป่าในครั้งนี้ว่า “ยินดีต้อนรับเยาวชนทุกคนเข้าสู่แคมป์เครื่องเป่าที่วิทยาลัยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีเยาวชนจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแคมป์ที่เน้นเฉพาะเครื่องเป่าต่าง ๆ โดยนำเอาอาจารย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในดนตรีเครื่องเป่า เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และในวันสุดท้ายจะจัดให้มีคอนเสิร์ตฉลองปิดแคมป์ เพื่อให้เยาวชนได้นำประสบการณ์ ตลอดการเรียนรู้จากการเข้าแคมป์ มาแสดงออกกันอย่างเต็มที่และขอให้เยาวชนสนุกสนานกับการร่วมแคมป์ TIWSC Performance Camp 2018 ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จัดแคมป์ดี ๆ แบบนี้ให้กับเยาวชนอีกในโอกาสต่อไป”

TIWSC Performance Camp 2018 จัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้กว่า 120 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชน TIWSC 2018 กับการแสดงคอนเสิร์ตฉลองความสำเร็จของเยาวชน โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น