กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน 2561)

กําหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
1. จําหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมัครทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2. ปิดรับสมัคร
– ทาง internet (17.00 น.)
– ส่งเอกสารถึงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (17.00 น.)
ศ. 11 ส.ค. 60 อ. 17 ต.ค. 60 จ. 18 ธ.ค. 60 พ. 14 ก.พ. 61
3. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ อ. 29 ส.ค. 60 อ. 31 ต.ค. 60 ส. 30 ธ.ค. 60 ส. 24 ก.พ. 61
4. กําหนดสอบ อา. 3 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60 อา. 7 ม.ค. 61 ศ. 2 มี.ค. 61
5. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส. 23 ก.ย. 60 ส. 25 พ.ย. 60 พ. 24 ม.ค. 61 ส. 17 มี.ค. 61
6. สอบสัมภาษณ์ ส. 30 ก.ย. 60 ส. 2 ธ.ค. 60 ส. 27 ม.ค. 61 พ. 21 มี.ค. 61
7. ประกาศผลสอบ อ. 10 ต.ค. 60 อ. 12 ธ.ค. 60 อ. 6 ก.พ. 61 พฤ. 29 มี.ค. 61
8. รายงานตัวและลงทะเบียน
– กรอกข้อมูลทาง internet
– จัดเตรียมและส่งเอกสารถึงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10-16 ต.ค. 60 12-18 ธ.ค. 60 6-12 ก.พ. 61 29 มี.ค. -5 เม.ย. 61

 

frases de la vida frases de enamorados