*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

วงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ให้กับผู้สูงอายุและเด็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี 

29 กันยายน 2561 – วงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ให้กับผู้สูงอายุและเด็ก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเริ่มการแสดงที่แรกคือที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่นั่นเป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมและดาวน์ซินโดรม ซึ่งได้มอบความสุขให้กับ นักเรียน คณะครู และพี่เลี้ยง ที่มารอให้การต้อนรับกับการแสดงของวงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อยเป็นอย่างดี และยังได้เดินทางไปทำการแสดงคอนเสิร์ต ณ บริเวณลานโพธิ์ ยังสามชุกตลาดร้อยปี สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก และยังมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางขวากร่วมแสดงอีกด้วย การเดินทางไปทำการแสดงเพื่อชุมชุน และสังคมของวงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อยครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ให้กับสมาชิกของวง อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันความสุข สร้างพลัง และสร้างบันดาลใจให้กับสังคมอีกด้วย