งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

frases de la vida frases de enamorados