ร้านมิวสิคสแควร์ปิดให้บริการวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีกำหนดจัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560  ร้านมิวสิคสแควร์จะปิดให้บริการวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2560 และจะเปิดให้บริการปกติในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

frases de la vida frases de enamorados